رد کردن لینک ها

مشاوره و راه اندازی ارتباطات رادیویی راه حلی خلاقانه و استراتژیک برای کسب و کار شما

انتقال ، سرعت و حجم انتقال داده ها در بستر وایرلس بستگی به قدرت رادیوهایی که به کار برده می شوند دارد .با راه اندازی این نوع شبکه توسط متخصصین تیروژنت میتوانید اطلاعات و داده های شبکه داخلی خود را به هر نقطه ای که میخواهید انتقال دهید.
رادیوها دارای قدرت ارسال سیگنال و پهنای باندهای متفاوتی می باشند که بر اساس نیاز کسب و کار برای هر پروژه کارشناسی و انتخاب می شوند.

نمونه پروژه ه ای انجام شده

در زمینه ارتباطات رادیویی

پروژه سد گتوند

پروژه نفت گچساران

پروژه شرکت آریا ساسول

پروژه نفت چین

پروژه پتروشیمی شهید رسولی

پروژه سد سیاه بیشه

پروژه برق لوشان

پروژه کنترل ترافیک

بازگشت به بالای صفحه